Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kde smějí a kde nesmějí modeláři v roce 2017 létat a nové rozdělení vzdušného prostoru.

11. 6. 2017

Kde smějí a kde nesmějí  modeláři v roce 2017 létat a nové rozdělení vzdušného prostoru.

Letošní  modelářská sezona   je již „ v plném proudu „  ale přesto  neuškodí  si připomenout  současný stav  legislativy  - L-2 Doplněk X  a prostory , kde smíme s modely létat .

Na jaře roku 2014 vešel v platnost  novelizovaný Doplněk X přepisu L-2. I v této verzi  stále platí, že celý Doplněk X  je závazný pro modely  o hmotnosti převyšující  20 kg  a pro modely s hmotností do 20 kg.  Je doporučením.

Z Doplňku  X  je pro modely   do hmotnosti  20 kg závazné  pouze ustanovení 7 Prostory, které řeší , kde se s modely  smí a nebo nesmí létat.

Od 30. Března 2017 se ale zcela zásadním způsobem  mění  rozdělení vzdušného prostoru , doporučujeme  proto každému modeláři  zjistit si , jaká omezení  se případně vztahují  na modelářskou plochu , na níž létá.

Kde  s modely smíme létat ?

S modely  smíme létat  ve vzdušném prostoru  třídy G , letištní provozní zóně ( ATZ) , řízeném okrsku (CTR) a  vojenském  řízeném okrsku ( MCTR) - - viz obrázek.

Letištní provozní zóna  ( ATZ ) je zřízena  na letištích , kde není poskytovaná služba  řízení letového provozu . Je vymezena horizontálně s kružnicí  ( nebo její částí )  o poloměru 5,5 km od vztažného bodu  letiště  ( Přibližně jde o střed letiště ).  Většinou jde o aeroklubová  letiště a  letiště pro ULL.

Důležitou okolností  je ,  zda na letišti je , či není služba AFIS. Pokud je na letišti služba AFIS , lze létat do  výšky , kterou si  modeláři  dohodnou s majitelem  nebo provozovatelem  letiště . V případě , že na letišti služba AFIS není , je opět nutné splnit požadavky  majitele  nebo provozovatele  letiště  a s modely  lze létat pouze do výšky  300 m nad zemí.

Malé modely  o hmotnosti menší než 0,91 kg mohou v ATZ  létat  i bez koordinace, ovšem  pouze  do výšky 100 m  nad zemí  a mimo  ochranná pásma letiště .

Řízený okrsek ( CTR )  a  vojenský okrsek ( MCTR )  Řízený okrsek je vzdušný prostor  okolo letiště  sahající  od  povrchu země  do stanovené výšky  Horizontální hranice  musí být  nejméně 9,3 km  od středu letiště .

Tato pasáž se týká modelářů   létajících v blízkosti   velkých civilních letišť  ( Praha , Brno, Ostravy  a pod. ) továrních letišť ( Vodochody, Kunovice ) a vojenských letišť ( Kbely , Čáslav, Náměšť  NAD Oslavou , Pardubice a pod )

Při létání v prostoru CTR  a MCTR   je důležitá vzdálenost  od vztažného bodu letiště . Ve vzdálenosti 5500 m od vztažného bodu  letiště  a větší je možno létat  do výšky 00 m , nebo do výšky na které se modeláři dohodnou se  službou řízení  letového provozu.

Kde se s modely létat nesmí ?

S modely se nesmí létat  v zakázaných , nebezpečných   a aktivovaných  omezených, dočasně  rezervovaných  a dočasně vyhrazených  prostorech ( TSA  a TRA ) pokud UCL  nepovolí jinak.

Některé prostory ( především vojenské )     se aktivují pouze občas. V takovém případě lze  v těchto prostorech létat  v době , kdy nejsou aktivované. Informace o  aktivaci těchto prostorů lze zjistit telefonicky  na stanovištích  letových provozních služeb  na letištích ( Praha , Brno , Ostrava  atp. ) případně ve zprávách NOTAM na stránkách   Letecké informační služby  ( http:/lis.rlp.cz ), kde na domovské stránce  kliknete na záložku NOTAM a na  zobrazené mapě kliknete  na ikonu „ Summary „. Tyto zprávy jsou sice psané česky , ale obsahují zkratky , které by se měl každý modelář naučit.  Zde se  jistě hrůzou každému modeláři  postaví vlasy na hlavě , ale situace není tak tragická  - na stránkách LIS  je publikovaný předpis L -8400 Zkratky , v němž si lze snadno zjistit  jejich význam.

Další zákazy  obsahuje v Doplňku X  ustanovení 8 . Ochranná pásma , kde je uvedeno  že na základě příslušných právních předpisů   je létání také zakázáno  v ochranných pásmech  nadzemních  dopravních staveb , nadzemních inženýrských sítí, nadzemních  telekomunikačních sítí, uvnitř chráněných  území , v okolí  vodních zdrojů  a objektů důležitých pro obranu státu.  Zákaz létání v ochranných pásmech  ( ust. 8 )  s modely o hmotnosti menší než 20 kg  sice v doplňku X není uveden , ale snad nikoho nenapadne  létat s 19 kg motorákem  poblíž elektrického  vedení  s napětím 20 kV  a vymlouvat se , že co není  výslovně zakázáno , je povoleno.

Změna rozdělení vzdušného prostoru české republiky.

S účinností od 30. Března 2017  vešlo v platnost nové  rozdělení vzdušného prostoru  v České  republice. Protože jde o zásadní změny , modeláři by se a s nimi měli  blíže seznámit . Zatím co u některých prostorů jde o kosmetické úpravy , jiné prostory byly zrušeny  a místo nich  vytvořeny prostory  nové.

Protože ne všechny změny  se dotýkají  létání s modely   či drony , uvádíme  pouze ty  změny , které  modeláře a piloty dronů ovlivňují :

  1. Úpravy horizontálních hranic prostorů  : CTR  Ruzyně  LKT-SA , LKTSA 21, LKTSA 24,
  2. Nové prostory : LKP 13, LKTRA 30, LKTRA 31, LKTRA 32, LKTRA 33, LKTRA 34, LKTRA 35, LKTRA 36, LKTRA 37,  LKTRA 37Z, , LKTRA 38,
  3. Zrušení prostorů : LKTRA 51, LKTRA 52, LKTRA 53, LKTRA 58, LKTRA 59, LKTRA 60, LKTRA 64, LKTRA65, LKTRA 66, LKTRA 68, LKTRA69, LKTRA 70, LKTRA, LKTRA74, LKTRA88,
  4. Úpravy poznámek u prostorů LKTRA50, LKTRA56, LKTRA57, LKTRA61, LKTRA62
  5. Změny prostorů v mapách : Brno – Tuřany  ( LKTB ) , Čáslav ( LKCV ) , Karlovy Vary ( LKKV ), Kbely ( LK KB ), Kunovice ( LKKU ) , Náměšť ( LKNA ) , Ostrava – Mošnov ( LKMT) Pardubice ( LKPD ) , Praha / Ruzyně  ( LK PR ) Vodochody ( LKVO )
  6. Nové rozdělení vzdušného prostoru je zobrazeno v mapce , úplný  seznam  změn  je uvedený  AIC3/17 , který je publikovaný na stránkách  LIS ( http://lis.rlp.cz ) a všechny změny jsou  zpracované  v příslušných  částech AIP ČR           Zdroj : RC revue 4/2017 Jiří Rumíšekdsc_0001.jpg