Jdi na obsah Jdi na menu
 


Re číslo závisí také na teplotě ovzduší.

15. 10. 2014

Re číslo závisí také na teplotě ovzduší.

Závislost laminárního a turbulentního proudění na Reynoldsově čísle.

Než přistoupíme k samotné úvaze je nutné  vysvětlit několik základních pojmů týkajících se obtékání profilů v aerodynamice.  Veličina  R , kterou nazýváme Reynoldsovým číslem je definována takto : R = v*l/γ , kde v = rychlost v m/ sec  l = charakteristická délka tělesa v metrech  ( u křídla je to hloubka křídla )  a γ je kinematická viskozita vzduchu , která závisí na teplotě a tlaku  pro standardní poměry u země je to

Re = 68 . b . V ( - )

V tomto vztahu jsou zastoupeny třecí síly vzduchu číselnou hodnotou 68, což je převrácená hodnota kinematické vazkosti vzduchu pro teplotu cca 15o C.

V zimě, kolem asi -10o C je její hodnota cca 80 – viskozita plynů s klesající teplotou klesá a proto všechny létající stroje v zimě vykazují lepší výkony než v létě, jak si jistě alespoň někteří z modelářů všimli. Naproti tomu v létě při teplotách kolem cca 35o C. viskozita plynů stoupá (na rozdíl od kapalin) a do Re čísla můžeme dosadit číselnou hodnotu pouze do cca 60. Re číslo je tedy menší než v zimě a to o zhruba 25%, což je skutečnost již nezanedbatelná. S potížemi při létání se proto setkávají i větší letadla jestliže létají za těchto teplot. U modelů letadel je tato zhoršená skutečnost zřejmá na první pohled i pro málo zkušené modeláře, i když si mnozí myslí jaké je to letní počasí dobré pro let. Teď již to však již víte a proto buďte za horka obezřetní nejen na sebe, ale také na svoje létající stroje.

Symbol b jakožto zástupce geometrické podobnosti představuje zde hloubku střední aerodynamické tětivy nosné plochy létajícího stroje a dosazuje se v mm.

Symbol V zastupuje kinematickou podobnost děje a zde je to rychlost letu. Dosazuje se do tohoto vzorce v m/s.